Izrada web stranice za firmu

Često, mi koji se bavimo poslom izrade i održavanja web stranica kao i ostalim IT uslugama, ne možemo da shvatimo kako naši klijenti ne razumiju sve te procese koji se odvijaju u online svijetu. Jednu bitnu stvar zaboravljamo: Ni mi ne razumijemo procese koji se odvijaju u proizvodnji naših klijenata. Na primjer, šta mi znamo o proizvodnji odjeće ili obradi metala? Realno nemamo pojma koji je konac dobar ili koje kiseline treba koristiti tokom obrade aluminijuma. Smatramo da je potrebno educirati naše klijente u mjeri u kojoj im je to zaista potrebno, kako bi mogli razumjeti sve prednosti koje im pruža upotreba danas raspoloživih tehnologija. U nastavku teksta pokušaćemo približiti proces izrade web stranice za jednu firmu.

AKO NEMATE VREMENA DA ČITATE DALJE, SVE ŠTO VAS ZANIMA VAM MOŽEMO OBJASNITI UZ JEDNU KAFICU.

Današnje vrijeme podrazumjeva da svaka firma ima ostvarenu digitalnu prisutnost, odnosno da se određeni podaci o toj firmi, kao i njenim proizvodima i uslugama mogu naći na internetu. Oblici digitalne prisutnosti mogu biti razni: web stranica, profili na društvenim mrežama, Google My Business profil, podaci o firmi izlistani na različitim platformama itd. U ovom članku detaljno ćemo se baviti izradom web stranice firme kao centralne tačke digitalne prisutnosti i primarnog kanala komunikacije jedne firme sa postojećim i potencijalnim klijentima. Web stranica treba biti alat uz čiju pomoć ćete prezentirati svoje proizvode i usluge na najbolji mogući način kao i iz čiju pomoć ćete ostvariti dvosmjernu komunikaciju sa postojećim i potencijalnim klijentima. Mišljenja smo da način izrade web stranice mora biti u potpunosti prilagođen svakoj firmi pojedinačno.

Često u razgovorima možemo čuti kako je najbolje uzeti neki template i promijeniti podatke te na taj način izraditi prezentaciju svoje kompanije. To jednostavno nije tačno iz mnogo razloga a što ćete spoznati u nastavku ovog članka.

Prije započinjanja procesa izrade web stranice bilo bi dobro općenito definisati šta želimo prikazati na stranici, koja je njena svrha, koja nam je ciljna publika i šta želimo od te ciljne grupe. Proces izrade web stranice možemo podijeliti na 3 osnovne faze:

  • planiranje web stranice,
  • izrada web stranice,
  • održavanje web stranice

PLANIRANJE IZRADE WEB STRANICE

Nakon što smo općenito definisali šta želimo prikazati na stranici, koja je njena svrha, koja nam je ciljna publika i šta želimo od te ciljne grupe potrebno je napraviti logički okvir (eng. wireframe – u nastavku teksta ćemo koristiti ovu englesku riječ). Wireframe je u suštini projekat izrade naše web stranice kroz koji definišemo sve funkcionalnosti webstranice, raspored sadržaja kao i navigaciju kroz web stranicu. On nam pomaže da spoznamo šta će nam sve u nastavku realizacije izrade web stranice biti potrebno (tekstovi, slike, grafički elementi itd.) kao i način na koji će se posjetioc web stranice kretati kroz sadržaj. Već prilikom izrade wireframe-a potrebno je voditi računa o osnovnoj SEO optimizaciji u smislu planiranja sadržaja i linkova.

Wireframe za web stranicu ilustracija

Naredni korak u planiranju izrade web stranice jeste izrada dizajna web stranice, gdje definišemo boje, tipografiju (fontove), grafičke i multimedijalne elemente. Dizajn web stranice nam pokazuje kako će web stranica izgledati nakon završetka i njega izrađujemo na osnovu prethodno definisanog wireframe-a. Postoji mnogo načina na koji možemo izraditi dizajn web stranice. Mi preferiramo izradu dizajna web stranice pomoću alata koji se zove Figma a koji nam omogućava da klijentu prikažemo izgled web stranice i način na koji ona funkcionira prije nego što se pristupi programiranju.

Prethodno izloženi pristup fazi planiranja izrade web stranice neki će definisati kao komplikovan i nepotreban, ali praksa je pokazala da se kroz ovaj proces otklone različiti nesporazumi na relaciji klijent – agencija, te se ostvari ušteda vremena svih učesnika u procesu

ŽELITE NOVU WEB STRANICU? NISTE ZADOVOLJNI SA ONOM KOJU TRENUTNO IMATE? POZOVITE NAS, KONSULTACIJE SU BESPLATNE!

IZRADA WEB STRANICE

Da bi uopšte mogli napraviti web stranicu moramo ostvariti nekoliko tehničkih preduslova:

  • Zakup domene – domena je jedinstveno ime za Internet adresu (web stranicu), u ovom slučaju jedinstveno ime za web stranicu vaše firme npr. mojafirma.ba.
  • Zakup hostinga – Hosting je prostor na internetskom serveru na kojem će biti smještene vaše web stranice i njegove karakteristike su jako bitne za budući rad web stranice ali o tome ćemo nekom drugom prilikom.
Programiranje web stranice - ilustracija

Nakon usvajanja dizajna web stranice i zakupa domene i hostinga može se pristupiti programiranju web stranice i njenom povezivanju sa neophodnim eksternim servisima kao što su servisi za analitiku posjećenosti (npr. Google Analytics), pozicioniranja na Google pretraživaču (Google Search Console) kao i ostalim servisima u zavisnosti od potreba konkretne firme.

Web stranica mora biti napravljena tako da upravljanje sadržajem na njoj bude što jednostavnije i za tu namjenu je idealna CMS platforma WordPress koja je odgovarajuća u većini slučajeva kada su u pitanju prezentacijske web stranice i jednostavnije web aplikacije.

Također, bilo bio neophodno da se stranica posjećuje putem zaštićene konekcije (ssl) što je danas postao standard.

Obzirom da Bosna i Hercegovina ima ambiciju da postane članica Europske unije, potrebno je voditi računa i o zaštiti ličnih podataka u skladu sa GDPR (Opća uredba o zaštiti podataka EU).

ODRŽAVANJE WEB STRANICE

Zadnja faza je u suštini i najzahtjevnija, iako se to na prvi pogled i ne čini tako. Ona je kontinuirana, stalna i nikad se ne okončava. Održavanje web stranice možemo podijeliti u tri kontinuirana procesa:

  • Tehničko održavanje
  • Održavanje sadržaja
  • Analiza posjećenosti web stranice

Sva tri procesa su jako bitna.

Tehničko održavanje ćemo posmatrati sa aspekta WordPress-a kao najzastupljenijeg sistema za upravljanje sadržajem (wordpress pokreće 43% svih web stranica na svijetu – w3tech).  Prije svega potrebno je redovno ažurirati osnovnu temu i dodatke, obzirom da se WordPress kontinuirano razvija i da se stalno otkrivaju mogući sigurnosni problemi koji se preveniraju. Također, povremeno je potrebno očistiti i bazu podataka u kojoj se tokom vremena nakupi nepotrebnih podataka što negativno utiče na njenu brzinu.

Održavanje sadržaja je sa aspekta komunikacije sa vašim potencijalnim i sadašnjim klijentima. Ako uzmemo u obzir da  93% svih Internet iskustava započinje sa pretragom, bez redovnog ažuriranja sadržaja vaše šanse da budete primjećeni su jako male.

Analiza posjećenosti web stranice nam može puno toga reći. Ko su naši posjetioci u smislu demografskih karakteristika, šta ih najviše zanima od sadržaja koji smo im ponudili, koliko njih, kad i na koji način su ostvarili interakciju sa našom firmom itd. Na osnovu analize posjećenosti web stranice možemo poduzeti određene radnje kako bi svojim potencijalnim i sadašnjim klijentima pružili što kvalitetnije informacije o svojim proizvodima i uslugama te ih na taj način motivisali da ih koriste.

Sve prethodno navedeno možda zvuči prekomplikovano i kao nešto što će uzeti previše vremena i novca, ali uz dobro osmišljen plan održavanja to uopšte ne mora biti tako.

U slučaju da imate pitanja, budite slobodni da nas kontaktirate.    Izrada web stranice je prvi i najznačajniji korak u pozicioniranju firme na internetu, ali ne i jedina radnja koju treba poduzeti kako bi bili što bliži svojim klijentima. O svim narednim koracima ćemo u nekim narednim tekstovima.