Kako graditi prepoznatljivost svoje firme?

Zašto ulagati u izgradnju prepoznatljivosti svoje firme? Pogledajmo sliku A i sliku B. Siguran sam da će 95% ljudi kupiti proizvode ili koristiti usluge kompanija sa slike A. Zašto? Zato što su kompanije sa slike A u prethodnim godinama značajno ulagale u izgradnju svog brenda. Neki će reći da ovo poređenje nema smisla zato što…

Zašto ulagati u izgradnju prepoznatljivosti svoje firme? Pogledajmo sliku A i sliku B.

Siguran sam da će 95% ljudi kupiti proizvode ili koristiti usluge kompanija sa slike A. Zašto? Zato što su kompanije sa slike A u prethodnim godinama značajno ulagale u izgradnju svog brenda. Neki će reći da ovo poređenje nema smisla zato što je riječ o velikim kompanijama koje posluju na globalnom tržištu, ali ako situaciju svedemo na mikrotržište doći ćemo do zaključka da je pricip isti. Ljudi kupuju proizvode (koriste usluge) firmi koje poznaju i koje imaju izgrađen pozitivan imidž na tržištu na kojem posluju. Ako imate firmu koja već posluje ili ste tek osnovali firmu da li ste se ikad zapitali da li ste dovoljno radili na izgradnji prepoznatljivosti svoje kompanije i kako se vaši sadašnji ili budući kupci odlučuju na kupovinu proizvoda ili usluga koje između ostalih i vi prodajete. Sigurno ne zato što neka kompanija ima lijep logotip, nego zato što imaju povjerenje da će ta kompanija ispuniti obećanje dato za neki proizvod ili uslugu. Logotip je tu da podsjeti kupca da proizvod ili usluga koju kupuje, dolazi od kompanije koja ispunjava svoja obećanja.

Odakle početi ?

Prije svega potrebno je jasno definisati osnovne karakteristike firme u smislu posla sa kojim se ona bavi. Nakon toga na red dolazi vizuelni identitet kojim se osim logotipa definišu brojne tačke dodira sa klijentima u vizuelnom smislu. Obzirom da živimo u vremenu digitalnih tehnologija neizostavni dio procesa je i izgradnja strategije prisutnosti i djelovanja kompanije u digitalnom prostoru. Tu se prije svega misli na web stranicu (njena funkcija, frekvencija kreiranja novih sadržaja, optimiziranost prikaza na web pretraživačima (SEO), itd.), te na prisutnost na društvenim mrežama (kojim, kako i zbog čega). Pored ovih osnovnih komponenti, a u zavisnosti od tržišta na kojem firma posluje, u sklopu strategije se definišu i ostale komponente (aplikacije za krajnje korisnike, prisutnost na aplikacijama za komunikaciju tipa Viber, newsletter sistem itd.). Kao dio strategije prisutnosti u digitalnom prostoru potrebno je definisati i komponentu oglašavanja (kako, gdje i koliko). Teoretski i praktično gledano strategija prisutnosti u digitalnom prostoru bi trebala biti dio ukupne marketing strategije kompanije. Ono što sam definitivno u praksi primijetio je da vlasnici naših kompanija teško mogu odvojiti vrijeme za organizaciju i provođenje svih ovih aktivnosti. Ali zato i postoji outsourcing, zar ne?