Alatuša

Klijent:

Alatuša d.o.o.

Naziv projekta:

Ateks

Vrsta usluge:

Grafički dizajn

Godina realizacije:

2021

Problem

Preduzeće Alatuša d.o.o. Iz proizvodi radnu odjeću u svojim pogonima u Maloj Kladuši pod brendom ATEKS. U svrhu što boljeg predstavljanja kompanije na najvećem međunarodnom sajmu u Njemačkoj “A+A 2021.” spoznali su potrebu izrade novi štampanih promotivnih materijala. Taj zadatak su povjerili firmi Indat zajedno sa jasnim uputstvima šta žele.

Rješenje

Uzevši u obzir prethodno izrađene grafičke elemente firme Alatuša d.o.o i njihove modne marke Ateks koncipirali smo izgled promotivnih materijala kroz definisanje osnovnih boja i fonta koje ćemo koristiti. Krajnji rezultati rada na ovom projektu sa dizajn i grafičke pripreme za:

  • Vizit kartu direktora
  • Promotivni štand
  • Trifold flyer A4
  • Mini katalog proizvoda