www.e-sajam.ba

Klijent:

RAZVOJNA AGENCIJA ŽEPČE

Naziv projekta:

e-sajam.ba

Vrsta usluge:

Izrada web stranica

Godina realizacije:

2020

Problem

Pandemija Covid-19 virusa je prouzrokovala pad ekonomskih aktivnosti a posebno onih gdje je potrebno veće prisustvo ljudi. Jedna od takvih aktivnosti su i sajmovi. Kako bi se prevazišla trenutna situacija Razvojna agencija Žepče je odlučila da u sklopu projekta “Jačanje kapaciteta korisnika kroz uspostavu inovativnih i održivih treninga“ osmisli web aplikaciju koja će omogućiti održavanje virtuelnog sajma. Platforma je zamišljena tako da omogućava prikaz kompanija iz 6 različitih industrija, te na profilu svake od kompanija da se prikazuju informacije o kapacitetima kompanije, kontakt i ostali bitni podaci.

Rješenje

Izrađena je zasebna web platforma, kojoj se pristupa putem web preglednika i jedinstvene web adrese a na kojoj je preduzećima omogućeno da kao na sajamskim štandovima predstave sebe i svoj rad, kako potencijalnim poslovnim partnerima i kupcima tako i potencijalnim novim zaposlenicima. Podatke o preduzećima u sistem unose administratori određeni od strane Razvojne agencije Žepče.
Svako preduzeće ima svoj profil (virtualni štand) sa sljedećim informacijama:

1. O nama – gdje su upisane osnovne karakteristike preduzeća
2. Kontakt – kontakt podaci preduzeća
3. Proizvodi – opis proizvoda koje preduzeća proizvodi
4. Zašto poslovati sa nama – sekcija u kojoj se opisuju prednosti poslovanja i saradnje
sa preduzećem
5. Galerija – slike proizvoda koje proizvodi preduzeće

U okviru web platforme korisnicima je omogućeno da komuniciraju sa preduzećima i administratorima putem kontakt forme koja se prikazuje na svakoj od podstranica preduzeća.

Također u sklopu promotivnih aktivnosti e-sajma izradili smo i odgovarjauću animaciju koju možete pogledati ovdje.

Obzirom da je e-sajam trenutno zatvoren, na vaš zahtjev možemo ga otvoriti u prezentacijske svrhe.