Fibrilacija atrija

Klijent:

BAYER D.O.O.

Naziv projekta:

Fibrilacija atrija

Vrsta usluge:

Lokalizacija animacije

Godina realizacije:

2021

Problem

Predstavnici firme Bayer d.o.o. Sarajevo su nam se obratili u septembru 2021. sa zahtjevom jezičkog prilagođavanja, lokalizacije, animacije koja prikazuje fibrilaciju atrija. Također iskazana je i potreba za odabirom adekvatnog glasa (voiceover) koji će pratiti tok animacije. Nakon usvojene ponude ustupili su nam video fajl u .mp4 formatu koji je trebalo lokalizirati.

Rješenje

Odmah nakon usaglašavanja svih detalja te dobijanja adekvatnog prevoda od strane klijenta pristupili smo izradi lokalizirane animacije. Poslije završetka prilagođavanja vizuelnog dijela pristupili smo snimanju pratećeg glasa (voiceover) te finalnoj montaži animacije.