www.borderalarm.com

Klijent:

DVS Digital Vignette Service GmbH

Naziv projekta:

Border Alarm

Vrsta usluge:

Izrada web stranica

Godina realizacije:

2022

Problem

Kompanija DVS iz Austrije nas je kontaktirala sa upitom za izradu web aplikacije koja će informisati korisnike o stanju na putevima tačnije na graničnim prelazima i određenim uskim grlima širom Europe. Također, komunicirali su zahtjev da imaju potpunu kontrolu nad funkcionisanjem web aplikacije kroz korisnički interfejs otvoren samo za administratore.

Rješenje

Nakon prihvaćene ponude pristupili smo izradi logičkog okvira web aplikacije (eng. Wireframe) te nakon njegovog usaglašavanja sa klijentom izradili smo i UI/UX dizajn. U fazi programiranja između ostalih napravili smo sljedeće funkcionalnosti:

  • Registracija korisnika
  • Mogućnost anonimne prijave vremena čekanja
  • Mogućnost označavanja uskog grla kao važnog za korisnika
  • Kontrola aplikacije kroz zatvoreni korisnički interfejs
  • Višejezičnost
  • Map view uskih grla sa njihovim podacima na mapi na klik
  • Pretragu uskih gla po nazivu ili po izboru