www.kriminalseneisplati.ba

Klijent:

CPRC

Naziv projekta:

Kriminal se ne isplati

Vrsta usluge:

Izrada web stranica

Godina realizacije:

2017

Problem

U oktobru 2015. godine započete su aktivnosti na implementaciji projekta ”Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom”. Implementator projekta, Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) , je prepoznao potrebu komunikacije projektnih aktivnosti prema javnosti. Kao osnovni kanal komunikacije odabrali su web stranicu te su njenu izradu povjerili firmi Indat.

Rješenje

Prilikom planiranja strukture web stranice došli smo do zaključka da je potrebno, uz prepoznatljiv izgled, kreirati dijelove koji će jasno prezentirati projektne aktivnosti i njihove rezultate. Također, spoznali smo potrebu da je i nakon završetka projekta potrebno pratiti oblast oduzimanja imovinske koristi obzirom na situaciju u našem društvu te smo stvorili preduslove da se to i ostvari a što se može vidjeti i danas (Novembar, 2021).