www.stitch22.ba

Klijent:

Stitch22 d.o.o.

Naziv projekta:

Stitch22

Vrsta usluge:

Izrada web stranica

Godina realizacije:

2019

Problem

STITCH22 d.o.o je specijalizirana kompanija za razvoj, proizvodnju i promociju ručno rađenih odjevnih i dekorativnih artikala od prediva bazirana u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Klijent je pred naš tim postavio zadatak izrade web stranice koja će predstaviti kapacitete kompanije Stitch22 domaćim i inostranim klijentima.

Rješenje

U skladu sa prethodno definisanim zadatkom izradili smo dvojezičnu web stranicu koja komunicira najbitnije segmente u poslovanju firme Stitch22, te omogućava ciljnim tržištima da pronađu dugoročnog partnera. Takođe smo omogućili dinamičnu komunikaciju sa ciljnim grupama kroz pojednostavljen proces publikacije članaka.