www.superschools.net

Klijent:

GiZ

Naziv projekta:

superschools.net

Vrsta usluge:

Izrada web stranica

Godina realizacije:

2021

Problem

RYCO je međuvladina organizacija koja upravlja i promoviše regionalnu, prekograničnu i interkulturalnu saradnju unutar i između svojih šest zapadnobalkanskih ugovornih strana: Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova*, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije. Kroz instrumente programiranja, kao što su šeme grantova i aktivnosti izgradnje kapaciteta za OCD i škole na Zapadnom Balkanu, RYCO nastoji da doprinese poboljšanju dostupnosti, pristupačnosti, kvaliteta i uticaja napora razmjene, mobilnosti i pomirenja koji se sprovode sa i za mlade ljude i one koji rade direktno sa njima. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GiZ) podržava rad RYCO-a te je u saradnji sa ovom organizacijom definisao radni zadatak izradu web aplikacije koja će služiti za prijavu škola na javne pozive koje raspisuje RYCO. Kroz postavljeni radni zadatak su definisali sve potrebne funkcionalnosti koje je potrebno izraditi da bi web aplikacija u potpunosti ispunila svoju svrhu.

Rješenje

Aktivnosti na izradi web stranice smo započeli izradom logičkog okvira aplikacije i modela u alatu Figma a kako bi sa klijentom detaljno definisali svaki segment web aplikacije. Izrađene su sljedeće funkcionalnosti koje je moguće u potpunosti kontrolisati putem sistema za upravljanje sadržajem:

  • Modul registracije korisnika sa odobrenjem od strane administratora
  • Modul za ostvarivanje partnerstva između korisnika
  • Modul za slanje projektnog prijedloga RYCO-u uz učešće i saglasnost oba partnera
  • Pretraga partnera po određenim parametrima
  • Izvoz podataka o registrovanim školama, njihovim partnerima i sadržaja projekta u .xlsx kroz administratorsko sučelje
  • Korisnički interfejs putem kojeg će škole moći naći adekvatnosg partnera