Registrovati obrt u Sarajevu – iskustvo

Proces registracije (obrt) sam započeo odlaskom u Općinski sud u Sarajevu, kako bih dobio potvrdu da nemam zabranu obavljanja djelatnosti. Da bi dobio tu potvrdu trebao mi je formular koji se može preuzeti ispred kancelarije 11 (slike formulara i slika kancelarije prikazani ispod) i sudska taksa koja se kupuje u zgradi prekoputa Pozorišta a u kojoj je smješten ZOI (15 KM sudske takse). Najbolje je kupiti sudsku taksu pa onda otići u Sud i popuniti formular i predati ga. Tu sam se jako pozitivno iznenadio jer je potvrda bila gotova u roku od 15 min.

Sljedeći korak bio je pribavljanje potvrde od Zavoda za zapošljavanje (kancelarija koja to izdaje nalazi se na D.Malti iza BH Telecoma (slika 3). Prije nego se ode predati zahtjev (slika 4) treba uplatiti 10 KM prema uputstvu koje se vidi na zahtjevu (slika 4).

Proces registracije sam nastavio odlaskom u poštu gdje sam preuzeo CIPS potvrdu u 5 primjeraka (potvrdu sam uzeo u 5 primjeraka da bih kasnije izbjegao gubljenje vremena. CIPS potvrda je preduslov da bi se dobilo još par dokumenata). Nakon preuzimanja CIPS prijave otišao sam u općinski Centru za socijalni (u mom slučaju općine Novi grad Sarajevo a koji se nalazi u Švrakinom, mali objekat od fasadne cigle koji se vidi sa lijeve strane kad kad idete od RTV doma prema Tranzitu). Prije nego se zaputite u Centar za Socijalni rad trebate kupiti administrativnu taksu u iznosu od 6 KM (ja sam je kupio u Općini).

Isti dan sam ovjerio svoje diplome, ZK izvadak od stana (djelatnost obavljam u stanu – prednost novih tehnologija :-)).

U slučaju da ćete obavljati djelatnost u nekom poslovnom prostoru, trebaće vam ugovor o zakupu sa vlasnikom prostora i ZK izvadak od prostora.

Takođe sam ispunio zahtjev (slike 5 i 6) za obavljanje obrtničke djelatnosti koji sam dobio u Općini (za općinu Novi Grad možete ga preuzeti i na web stranici općine – link, te sam izvršio uplatu 80 KM koliko košta taksa za registraciju (slika 7). Nakon što sam kompletirao dokumentaciju predao sam je u općinu Novi grad Sarajevo, prijemni šalter u prizemlju. Prije nego sam zvanično predao dokumentaciju obratio sam se službi za Privredu Općine Novi grad gdje mi je jedna jako ljubazna gospođa pregledala dokumentaciju i potvrdila da je kompletna.

Da rezimiram, dokumenti koji su mi bili potrebni da bih predao zahtjev u Općinu:

 • Uplatnica u iznosu od 80,00 KM uplaćena na žiro-račun br. 338-000-22100192-63 otvoren kod Unicredit Bank, vrsta prihoda 722 121, šifra općine – 108.
 • CIPS prijava o mjestu prebivališta (ne starija od 6 mjeseci);
 • Potvrda Općinskog Suda za prekršaje da nemam zabranu obavljanja djelatnosti;
 • Potvrda JU Služba za zapošljavanje da nisam u radnom odnosu
 • Potvrda Centra za socijalni rad da se ne vodim kao lice pod strateljstvom
 • Dokaz o kvalifikaciji zavisno od obrta (diploma od srednje škole i/ili fakulteta)
 • Dokaz o vlasništvu stana i ZK izvadak (ili Ugovor o zakupu i ZK izvadak od prostora)

Par linkova koji bi mogli biti korisni:

Federalni zavod za statistiku – klasifikacija djelatnosti KD 2010

Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta FBiH

Odmah po preuzimanju rješenja otišao sam da izradim pečat (prethodno sam napravio grafičku pripremu za njega – u dimenziji 48×18 mm ). Na pečatu moraju biti naznačeni naziv obrta, vlasnik, adresa – primjer na slici 8. Nekad mi je neko rekao da kod obrtnika pečat treba biti pravougaonog oblika mada nisam to nikad nigdje pročitao da je obavezno.

Slika 8. – Pečat

Nakon što sam izradio pečat, otišao sam u Poreznu Upravu sa ispunjenim obrascem por-503 i pratećom dokumentacijom koja se sastoji od:

 • Rješenje o obavljanju djelatnosti – ovjerena kopija,
 • CIPS prijava o mjestu prebivališta (ne starija od 6 mjeseci),
 • Ugovor o zakupu prostora – ovjerena kopija (ili ZK izvadak ako obavljate djelatnost u svom stambenom prostoru),
 • Ugovor o obavljanju računovodstvenih poslova (ako navedete da ćete sami voditi knjige onda vam ovaj ugovor ne treba).
 • Prilikom ispunjavanja obrasca imao sam nekih nedoumica koje su mi razjasnili ljubazni službenici na šalteru. Obrazac por-503 možete preuzeti na stranici Porezne Uprave FBiH (link).

Po preuzimanju ID broja zajedno sa već pripremljenom dokumentacijom otišao sam u Zavod za statistiku (soba 10 – u istoj zgradi gdje je i Porezna Uprava) i predao zahtjev za izdavanje Obavještenja o razvrstavanju poslovnog subjekta – fizičkog lica prema klasifikaciji djelatnosti.

Kada sam preuzeo Obavještenje otišao sam u poslovnu banku i predao dokumentaciju za otvaranje računa firme. Svaka banka ima svoje procedure i traži određenu dokumentaciju. Definitivno bih preporučio i otvaranje privatnog računa u istoj banci zbog kasnijeg prebacivanja sredstava.

Ostali koraci koje sam izvršio kako bih kompletirao proces registracije su:

 • Odjava sa biroa za nezaposlene
 • Prijava opštinskoj Poreznoj upravi (obrazac JS 3100 – možete ga preuzeti na ovom linku).
 • Fiskalizacija (proces fiskalizacije sam završio kod firme koju mi je preporučio budući knjigovođa)
 • Ovjera knjige prometa i knjige prihoda i rashoda (knjige se mogu naći u svakoj malo bolje opremljenoj knjižari, a ovjeravaju se u opštinskoj Poreznoj upravi).
 • Porezna kartica – vadi se u opštinskoj Poreznoj upravi