DIGITALNI MARKETING

Indat web dizajn mockup

GOOGLE
OGLAŠAVANJE

Korištenje Google oglasa na pravi način, pruža mogućnost našim klijentima da se pojave ispred svojih kupaca u trenutku kada kroz Google pretraživač traže proizvode ili usluge koji naši klijenti nude.


OGLAŠAVANJE NA
DRUŠTVENIM MREŽAMA

Današnja komunikacija je nezamisliva bez društvenih medija. Vođenjem kampanja na društvenim mrežama Facebook, Instagram i Linkedin imali smo priliku vidjeti jako dobre rezultate. Oglašavanje na društvenim mrežama je odlično za izgradnju brenda. Naši klijenti mogu ostvariti jako dobre rezultate uz optimalan budžet. Društvene mreže omogućavaju direktan kontakt kompanija sa kupcima.

Indat web dizajn mockup

Indat web dizajn mockup

NEWSLETTER
MARKETING

Koristeći e-mail marketing za komunikaciju sa svojim klijentima kompanije imaju priliku da segmentiraju ciljne grupe kojim se obraćaju i da prilagode sadržaje svakoj od njih posebno. Indat pruža uslugu promocije putem e-mail-a uz korištenje postojećih sistema za slanje e-mailova ili uz izgradnju namjenskog newsletter sistema za svakog klijenta pojedinačno.

POTREBNE SU VAM USLUGE DIGITALNOG MARKETINGA?